+48 660 622 164 Kontakt z nami: 8:00-17:00

Polityka prywatności

Chronimy prywatność w sieci

PBN INVEST Sp. z o.o., zwana dalej SPRZEDAWCĄ, zarejestrowana przy ul. Świeradowskiej 47, 02-662 w Warszawie, będąc właścicielem witryny www.dobudowania.pl, zobowiązuje się do ochrony prywatności w sieci internetowej. Wszelkie przetwarzanie danych osobowych generowanych za pośrednictwem witryny sklepu internetowego www.dobudowania.pl, jest zgodne z zasadami określonymi w krajowym ustawodawstwie, dotyczącym przetwarzania danych osobowych, przyjętym przez Sprzedawcę. Przekazywane nam dane osobowe, przetwarzamy w sposób zgodny z udzielonym zakresem zgód oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Powierzone nam przez Użytkowników dane osobowe, przechowujemy w pełni bezpiecznie, a dostęp do nich, posiadają jedynie uprawnieni pracownicy Sprzedawcy. Dane Użytkownika nie zostaną ujawnione żadnym odbiorcom zewnętrznym.

1. Postanowienia ogólne

1.1 Niniejsza polityka prywatności określa zasady ochrony informacji poufnych dotyczących Użytkowników, w tym danych osobowych, przez administratora tych danych, czyli podmiot prowadzący Sklep zwany dalej Sprzedawcą.

1.2 Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną jest PBN INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-662), przy ul. Świeradowskiej 47, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000495343, numerem NIP: 113-287-25-94 oraz numerem REGON: 147070179, telefon: 602 418 182, e-mail: sekretariat@pbninvest.pl

1.3 Na potrzeby interpretacji niniejszego dokumentu, zastosowanie znajdują definicje ujęte w Regulaminie Sklepu, dostępnym TUTAJ.

1.4 Prowadząc Sklep www.dobudowania.pl, Sprzedawca dokłada szczególnych starań w celu ochrony praw Użytkowników, w szczególności w zakresie ochrony prywatności i ochrony informacji przekazanych Sprzedawcy i dotyczących Użytkowników. Informacje te (w tym dane osobowe Użytkowników) są należycie zabezpieczane, a formularze internetowe służące do służące do przesyłania tych informacji są chronione protokołem bezpieczeństwa SSL, dzięki czemu proces przekazywania danych jest szyfrowany. Przetwarzając dane osobowe Użytkowników Sprzedawca, zwraca szczególną uwagę na to, aby dane te były chronione przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz ich zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2. Dane osobowe

2.1 Podczas korzystania ze Sklepu, Użytkownik może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych, niezbędnych do świadczenia usług przez Sprzedawcę:

 1. podczas rejestracji w Sklepie (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres dostawy, nr telefonu, adres e-mail). W przypadku dokonania rejestracji oraz złożenia zamówienia w sklepie internetowym www.dobudowania.pl, zebrane w ten sposób dane osobowe służą do założenia Konta Klienta, obsługi i realizacji zamówień. 
 2. przy wyrażeniu chęci korzystania z opcji otrzymywania Newslettera (adres e-mail),
 3. przy składaniu zamówienia bez rejestracji, jako Gość (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres dostawy, nr telefonu, adres e-mail).

2.2 Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych pkt.2.1. jest konieczne w celu realizacji zamówienia, otrzymywania newslettera lub zarejestrowania Użytkownika w sklepie.

2.3 Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie rejestracji użytkownika w Serwisie, marketingu produktów i usług oraz udziału w usłudze Newsletter jest udzielona zgoda, natomiast w przypadku zakupu towarów przetwarzanie danych jest konieczne w celu realizacji umowy.

2.4 Zebrane dane służą także do ustalania profilu Użytkownika i pozwalają na dostosowanie zawartości sklepu oraz newsletterów do jego potrzeb. Przetwarzanie wskazanych danych zawsze odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz zgodnie z ustawią z dnia zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO).

2.5 Informacje zbierane automatycznie wykorzystywane są do zarządzania sklepem, stwierdzania ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa, badania ruchu Użytkowników w ramach sklepu oraz w celach statystycznych, w tym z wykorzystaniem narzędzia Google Analytics, np. o regionie, z którego nastąpiło połączenie, numerze IP, dacie i czasie połączenia, źródle i liczbie połączeń, liczbie otwieranych podstron sklepu lub do personalizacji zawartości podstron sklepu. Informacje te nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi Użytkownika sklepu i nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika. Zakres informacji zbieranych automatycznie, zależy od ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika. Użytkownik powinien sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się jakie informacje są udostępniane przez przeglądarkę automatycznie lub w celu dokonania zmiany tych ustawień. W tym celu zalecamy zapoznanie się z treścią „Pomocy” przeglądarki internetowej.

2.6 Opt-in (Zapisz się). Nasz sklep internetowy www.dobudowania.pl, zapewnia jego Użytkownikom możliwość skorzystania z oferty informacji marketingowej i handlowej związanej z oferowanymi przez nas produktami, co oznacza, że to Użytkownik decyduje, czy chce otrzymywać informacje marketingowe i handlowe na temat naszych produktów za pośrednictwem newslettera, wysyłanych na wskazany przez niego adres e-mail. Zanim Użytkownik otrzyma od Sprzedawcy jakiekolwiek informacje marketingowe i handlowe za pośrednictwem adresu e-mail, zostanie poproszony o wyrażenie na to odrębnej zgody, znajdującej się w formularzu rejestracji Użytkownika, bądź w formularzu zakupu bez rejestracji (jako Gość), do wypełnienia na stronie www.dobudowania.pl

2.7 Opt-out (Wypisz się). W każdym momencie Użytkownikowi przysługuje prawo do wypisania się z listy e-mailingowej, a co za tym idzie dalszego nieotrzymywania informacji marketingowych i handlowych za pośrednictwem newslettera. Aby to zrobić, Użytkownik powinien napisać wiadomość e-mail z prośbą o usunięcie go z adresu z listy na: sekretariat@pbninvest.pl lub skontaktować się z nami telefonicznie: 602 418 182. Dane osobowe Użytkownika, będą przechowywane do momentu wycofania przez użytkownika zgody lub maksymalnie do 5 lat od momentu zrealizowania zamówienia.

2.8 Zaktualizuj. Jeśli Użytkownik chciałby poprawić lub w inny sposób zmodyfikować informacje, które zostały przekazane Sprzedawcy lub sprzeciwić się przetwarzaniu tych informacji, należy skontaktuj się ze Sprzedawcą: sekretariat@pbninvest.pl/ 602 418 182.

2.9 Użytkownicy mogą przeglądać Sklep oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej rejestracji oraz podawania danych osobowych.

2.10 Dane osobowe Użytkowników będących osobami fizycznymi (w tym osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą) będą przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych, w celu świadczenia usług przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu, jak również w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem Sklepu, w tym dotyczących usług i towarów prezentowanych w Sklepie. W odniesieniu do danych osobowych Użytkowników dokonujących rejestracji w Sklepie z wykorzystaniem danych dostępowych pochodzących przykładowo z Allegro lub dokonujących w Sklepie zakupu towarów lub usług z wykorzystaniem danych dostępowych pochodzących przykładowo z Przelewy24, Sprzedawca otrzymuje te dane – odpowiednio - od Grupy Allegro lub Przelewy24, za zgodą Użytkowników oraz w zakresie niezbędnym do realizacji przez Sprzedawcę celów wskazanych powyżej. Przetwarzanie zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych jest dobrowolne.

2.11 Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane lub ujawniane – w niezbędnym i wymaganym zakresie - podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Sprzedawcy czynności związane z zawartą z Nabywcą Umową, m. in. operatorom obsługującym płatności elektroniczne z tytułu zawieranych Umów lub podmiotom realizującym dostawy zamówionych towarów.

Pliki cookies

 1. W sklepie www.dobudowania.pl, wykorzystujemy pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego dokonano połączenia ze sklepem) podczas przeglądania sklepu i pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia ze sklepem z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.
 2. Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania ze sklepu przez Użytkownika, a ich głównym celem jest ułatwienie Użytkownikowi korzystania ze sklepu, dostosowywanie sklepu do potrzeb i oczekiwań danego Użytkownika (personalizacja podstron sklepu), badanie ruchu Użytkowników w ramach sklepu.
 3. W sklepie wykorzystujemy pliki cookies Google Adwords. Google AdWords wykorzystuje technologię plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords usług takich jak:
  • remarketing,
  • kategorie zainteresowań,
  • podobni odbiorcy,
  • inne rodzaje reklam opartych na zainteresowaniach,
  • kierowanie demograficzne i na lokalizację.

 

Dlaczego zakupy u nas ?

  Dostarczamy:

  Płatności: